Stationsområdenas buffertar i Helsingforsregionen

Helsingforsregionens tåg- och metrostationers tillgänglighetszoner anger avståndet mellan stationerna fågelvägen och längs lätta trafikleder.

De cirkulära buffertarna berättar om avståndet till stationen fågelvägen, och utgör ett klart och enhetligt sätt att se på stationsområdet. De cirkulära buffertarna beaktar inte det befintliga vägnätet eller miljöns barriäreffekter, som är väsentliga speciellt i granskningarna av tillgängligheten av lätt trafik. Cirkulära buffertar 1000 meter från tåg- och tunnelbanestationerna i Helsingforsregionen bildas 1000 meter fågelvägen. De cutoffs som träffar överlappningen är anslutna. Som regel placeras kontaktpunkten i mitten av plattformsområdet, med hänsyn till tillträdesvägarna till plattformsområdet. Separata öppna data har bildats från centralpunktsdata. Cirkulära buffertar och mittpunkter har uppdaterats hösten 2021.

I nätverksbuffertar har man beaktat vägnätet och miljöbarriärerna. Zonerna har bildats längs de lätta trafiklederna, vilket möjliggör mer detaljerade geodataanalyser. Nätverksbuffertar finns för olika antal meter. Nätverksbuffermaterial är från 2015 och 2022.

Gränssnitt: https://kartta.hsy.fi/geoserver/wfs

Kartlagerna

 • asemanseudut_1000m
 • asemat_pisteina
 • verkostobufferi_800m
 • verkostobufferi_600m
 • verkostobufferi_400m
 • verkostobufferi_200m
 • verkostobufferi_2000m
 • verkostobufferi_1800m
 • verkostobufferi_1600m
 • verkostobufferi_1400m
 • verkostobufferi_1200m
 • verkostobufferi_1000m

Materialen kan ses och laddas ner i HRM:s öppna karttjänst: Cirkulära buffertar 1000m och mittpunkter, Nätverksbuffertar

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
Administratörens e-post
 1. avoindata@hsy.fi
Administratörens webbplats http://www.hsy.fi/avoindata
Länkar till mer information
Geografisk täckning
Senast redigerat 27.03.2024
Visa ändringslogg
Skapad på 06.06.2016