Helsingin seudun asemien vaikutusalueet

MapInfo fil

Av datasmängdens sammandrag

Tåg- och metrostationernas upptagningsområden längs lätta trafikleder i Helsingforsregionen.

Ett upptagningsområde avser området runt en station, som har ett kortare avstånd via vägnätet till stationen i fråga än till någon annan station. Ett upptagningsområde kan ses som ett område runt centrum där verksamheten, till exempel hämtning av tjänster eller anslutning till ett kollektivtrafiknät, är riktat till centrumet.

Alla tåg- och metrostationer i Helsingforsregionen och Sjundeå ingår, av vilka det finns totalt 79 st. Upptagningsområdena har bildats längs nätverket av lätta trafikleder, med beaktande av hinder som utgörs av vägnätet och miljön.

Materialens koordinatsystem är ETRS-GK25 (EPSG:3879).

Gränssnitt: https://kartta.hsy.fi/geoserver/wfs, kartlager: Asemien_vaikutusalueet_kevyt_liikenne

Materialen kan ses och laddas ner i HRM:s öppna karttjänst.

Källa: Helsingin seudun asemien vaikutusalueet

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format TAB
Filstorlek 663000
Koordinatsystem ETRS-GK25 (EPGS 3879)
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 6 juni 2016
Metadata senast uppdaterad 13 september 2022
Skapad 6 juni 2016
SHA256 -