Helsingin suomenkielisen työväenopiston tilastot


Helsingin suomenkielisen työväenopiston toimintakertomuksen tilastot. Excel-tiedoston eri välilehdille on koottu seuraavat tilastot:

  • Opiskelijat äidinkielen ja sukupuolen mukaan
  • Opetustuntien, kurssilaisten ja opistossa opiskeltujen tuntien määrä
  • Opiskelijatilastot: sukupuoli- ja ikäjakauma alueopistoittain
  • Opiskelijatilastot: sukupuoli- ja ikäjakauma aineryhmittäin
  • Kurssit, tunnit ja kurssilaiset aineryhmittäin

Dataresurser (1)

Mer information

Fält Värde
Nyckelord
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
Typ av datamängd Open data
Internationella jämförelser
Status Aktiv
Ansvarig för datamängd Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala / Vapaa sivistystyö
Den ansvarigas e-post
  1. kirjasto@opisto.hel.fi
Den ansvarigas webbplats http://www.hel.fi/www/sto/fi
comments powered by Disqus