Helsingin tavoitteellinen viher- ja virkistysverkostokartta

Tavoitteellinen viher- ja virkistysverkosto VISTRA sisältää Helsingin viher- ja virkistysverkoston muodostavat osatekijät. Niitä ovat vihersormet, merellinen sinikämmen, viherlinjat, kaupunginosapuistot ja muut kaavoitetut puistoalueet sekä erilaiset reitit ja yhteydet.

Kartan alue kattaa koko Helsingin maa-alueen. Eteläinen merialue rajautuu kartasta pois. Östersundomin osalta esitetyt vihersormet ja virkistysyhteydet ovat tavoitteelliset ja ne on esitetty vahvistamattoman v. 2016 suunnittelutilanteen mukaisesti.

Kartta palvelee maankäytön suunnittelua ja yleisten alueiden kehittämistä tarkentaen yleiskaavan Virkistys- ja viherverkosto 2050 -teemakartan sisältöä. Kartta havainnollistaa viher- ja virkistysverkoston jatkuvuuden kehittämistä. Kartan pohjana on nykytilanne sekä ennakoitu tulevaisuuden tilanne yleiskaavan maankäytön painopistealueiden kautta. Kartan tarkoituksena on toimia lähtökohtana, joka tarkentuu jatkosuunnittelussa mm. määriteltäessä viheryhteyksien tarkempia sijainteja tai puistojen rajauksia asemakaavoituksessa.

Tutustu kartan pohjalla oleviin raportteihin: vuonna 2016 julkaistuun Helsingin viher- ja virkistysverkoston kehittämissuunnitelma: VISTRA osa II ja vuonna 2013 julkaistuun Vihreä ja merellinen Helsinki 2050 - VISTRA OSA 1: lähtökohdat ja visio.

Aineiston esikatselu Helsingin kaupungin karttapalvelussa.

Aineisto on ladattavissa useissa eri formaateissa, mm. JSON, KML, CSV, Esri Shape ja XML. Saatavilla olevat formaatit löytyvät aina palvelun GetCapabilities-kyselyn outputFormat-kohdasta.

Koordinaatisto(t):

 • ETRS-GK25 (EPSG:3879). Ylläpitokoordinaatisto. Aineisto voidaan projektoida myös muihin koordinaatistoihin. Muut mahdolliset koordinaatistot löytyvät rajapintapalvelun GetCapabilities-dokumentista.

Rajapintapalvelujen osoitteet:

Julkaistut tasot:

 • Tavoitteellinen_viher_ja_virkistysverkosto_VISTRA_alue (vain WFS)
 • Tavoitteellinen_viher_ja_virkistysverkosto_VISTRA_piste (vain WFS)
 • Tavoitteellinen_viher_ja_virkistysverkosto_VISTRA_viiva (vain WFS)
 • Tavoitteellinen_viher_ja_virkistysverkosto_VISTRA (vain WMS)

Tasojen ominaisuustiedot:

 • id (long). Kohteen yksilöivä tunniste.
 • kohdetyyppi (string). Kohdetyypin nimi.
 • kommentti (string). Mahdollinen kohteeseen liittyvä lisätieto.
 • numero (int). Toimenpide-ehdotusten lisätieto.
 • nimi (string). Toimenpide-ehdotusten lisätieto.
 • tyyppi (string). Toimenpide-ehdotusten lisätieto.
 • datanomistaja (string). Tiedon omistajan nimi
 • paivitetty_tietopalveluun (date). Aineiston päivityspäivämäärä.
 • geom (GeometryPropertyType). Kohteen geometria.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Helsingin kaupunkiympäristön toimiala
Administratörens e-post
 1. kaupunkiymparisto@hel.fi
Länkar till mer information
 1. https://kartta.hel.fi/paikkatietohakemisto/pth/?id=313
 2. https://kartta.hel.fi/avoindata/dokumentit/Prosessi_Tyoohje_kyselypalveluiden_kaytto_ulkoverkko.pdf
Geografisk täckning
Senast redigerat 19.06.2023
Visa ändringslogg
Skapad på 04.01.2022