Helsingin tilastollinen vuosikirja

2010

De 262 tabellerna i Helsingfors statistika årsbok 2010 ger grundläggande information om Helsingfors och helsingforsborna. Många tabeller lägger även fram jämförande uppgifter om huvudstadsregionen, Helsingforsregionen och hela landet. Årsboken innehåller också ett avsnitt om nordiska storstäder och ett om de baltiska huvudstäderna samt St. Petersburg.

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format XLS
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 9 januari 2019
Metadata senast uppdaterad 15 december 2023
Skapad 9 januari 2019
SHA256 -