Helsingin tuulivoimakysely 2015

5 Excel fil

Av datasmängdens sammandrag

Aineisto sisältää avoimella karttapohjaisella kyselyllä kerätyn aineiston tuulivoiman hyväksyttävyydestä Helsingissä. Kysely toteutettiin 15.6.–31.8.2015, ja siihen vastasi lähes 2 500 henkilöä. Kysely sisälsi tuulivoiman hyväksyttävyyteen liittyviä monivalintakysymyksiä, karttapaikannuskysymyksiä - niin tuulivoimalle soveltuvista kuin soveltumattomista sijainneista - sekä avovastausmahdollisuuden.

Avovastauksista on poistettu epäasiallinen kielenkäyttö, tunnistettavat henkilötiedot sekä vastaukset muihin vastauksiin yhdistävät id:t tietosuojan vuoksi.

Tuulivoiman sosiaalisen hyväksyttävyyden raporttiin voi tutustua täällä: http://www.hel.fi/hel2/ksv/Aineistot/uutiset/2015/tuulivoiman-sosiaalinen-hyvaksyttavyys-helsingissa-141015.pdf

Källa: Helsingin tuulivoimakysely 2015

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format XLSX
Filstorlek 3464000
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 25 augusti 2016
Metadata senast uppdaterad 13 september 2022
Skapad 25 augusti 2016
SHA256 -