Helsingfors miljöstatistik

Helsingfors miljöstatistik är en nätbaserad service, där de viktigaste variablerna som visar miljöns tillstånd och belastning är samlade. Helsingfors miljöcentral är ansvarig för databasen, och den uppdateras vanligtvis varje år.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Helsingin kaupunkiympäristön toimiala
Administratörens e-post
  1. ymk@hel.fi
Länkar till mer information
  1. https://stat.hel.fi/pxweb/fi/Ymparistotilasto/
  2. https://stat.hel.fi/Resources/Images/PxWebAPI_Help_Helsinki_en.pdf
  3. https://www.stat.fi/tup/tilastotietokannat/kayttoohjeet.html
  4. https://www.stat.fi/tup/tilastotietokannat/ohjeet_sv.html
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 07.11.2023
Visa ändringslogg
Skapad på 19.05.2011