Helsinki: Alue ja ympäristö

2018

Av datasmängdens sammandrag

Statistik om område och miljö från Helsingfors statistika årsbok.

Innehåll

  • Areal och folktäthet stordistriktsvis
  • Markägarskap
  • Grönområden förvaltade av Stadsmiljösektorn
  • Luftens temperatur och vattenståndet
  • Nederbörd, fuktighet och solsken
  • Halter av inandningsbara partiklar, kvävedioxid och ozon i luften
  • Utsläpp av växthusgaser motsvarande konsumtionen i Helsingfors
  • Rening av avloppsvatten
  • Vattenkvaliteten i vissa havsområden i Helsingfors
  • Avfall mottaget på Käringmossens avstjälpningsplats enligt slag
  • Problem- och nyttoavfall insamlat i Huvudstadsregionen

Källa: Helsinki: Alue ja ympäristö

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format XLS
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 8 januari 2019
Metadata senast uppdaterad 13 september 2022
Skapad 8 januari 2019
SHA256 -