Helsinki: Alue ja ympäristö

2017

Av datasmängdens sammandrag

Statistik om område och miljö från Helsingfors statistika årsbok.

Innehåll

 • Areal och folktäthet stordistriktsvis
 • Markägarskap
 • Grönområden förvaltade av Stadsmiljösektorn
 • Luftens temperatur och vattenståndet
 • Nederbörd, fuktighet och solsken
 • Halter av inandningsbara partiklar, kvävedioxid och ozon i luften
 • Utsläpp av växthusgaser motsvarande konsumtionen i Helsingfors
 • Rening av avloppsvatten
 • Vattenkvaliteten i vissa havsområden i Helsingfors
 • Avfall mottaget på Käringmossens avstjälpningsplats enligt slag
 • Problem- och nyttoavfall insamlat i Huvudstadsregionen

Källa: Helsinki: Alue ja ympäristö

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format XLS
Filstorlek 122000
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 25 januari 2016
Metadata senast uppdaterad 13 september 2022
Skapad 25 januari 2016
SHA256 -