Helsingfors: Baltikum och S:t Petersburg


Statistik om Baltikum och S:t Petersburg från Helsingfors statistika årsbok.

Innehåll

 • Areal och folktäthet
 • Folkmängd
 • Befolkning efter ålder och kön
 • Folkmängdens förändringar
 • Förväntat antal levnadsår (återstående medellivslängd)
 • Födda, döda, äktenskap och skillsmässor
 • Bostadshushåll
 • Bostadsstruktur efter hustyp
 • Färdigställda bostäder
 • Förvärvsarbetande befolkning
 • Arbetsplatser efter näingsgren
 • Arbetslösa
 • Antal bäddplatser vid sjukhusen
 • Barnens dagvård, kommunala och privata daghem
 • Biografer och museer
 • Teatrar och bibliotek
 • Turism
 • Flygtrafik

Dataresurser (4)

Mer information

comments powered by Disqus