Helsingfors: Baltikum och S:t Petersburg

Statistik om Baltikum och S:t Petersburg från Helsingfors statistika årsbok.

Innehåll

 • Areal och folktäthet
 • Folkmängd
 • Befolkning efter ålder och kön
 • Folkmängdens förändringar
 • Förväntat antal levnadsår (återstående medellivslängd)
 • Födda, döda, äktenskap och skillsmässor
 • Bostadshushåll
 • Bostadsstruktur efter hustyp
 • Färdigställda bostäder
 • Förvärvsarbetande befolkning
 • Arbetsplatser efter näingsgren
 • Arbetslösa
 • Antal bäddplatser vid sjukhusen
 • Barnens dagvård, kommunala och privata daghem
 • Biografer och museer
 • Teatrar och bibliotek
 • Turism
 • Flygtrafik

Dataresurser (4)

Mer information

Den ansvarigas e-post
 1. kaupunkitieto@hel.fi
Den ansvarigas webbplats http://www.hel.fi/kaupunkitieto
Länkar till mer information
 1. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/18_01_02_tilastollinen_vuosikirja2017.pdf
 2. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/19_01_07_tilastollinen_vuosikirja2018.pdf
 3. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_01_09_tilastollinen_vuosikirja2019.pdf
 4. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_12_31_tilastollinen_vuosikirja_2020.pdf
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Last modified 06.04.2021
Visa ändringslogg
Created on 22.01.2016

Give feedback

comments powered by Disqus