Helsinki: Baltia

2021

Av datasmängdens sammandrag

Statistik om Baltikum och till 2021 S:t Petersburg från Helsingfors statistika årsbok.

Innehåll

 • Areal och folktäthet
 • Folkmängd
 • Befolkning efter ålder och kön
 • Folkmängdens förändringar
 • Förväntat antal levnadsår (återstående medellivslängd)
 • Födda, döda, äktenskap och skillsmässor
 • Bostadshushåll
 • Bostadsstruktur efter hustyp
 • Färdigställda bostäder
 • Förvärvsarbetande befolkning
 • Arbetsplatser efter näingsgren
 • Arbetslösa
 • Antal bäddplatser vid sjukhusen
 • Barnens dagvård, kommunala och privata daghem
 • Biografer och museer
 • Teatrar och bibliotek
 • Turism
 • Flygtrafik

Källa: Helsinki: Baltia

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format XLSX
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 22 februari 2022
Metadata senast uppdaterad 30 januari 2024
Skapad 22 februari 2022
SHA256 -