Helsingfors: Baltikum

Statistik om Baltikum och till 2021 S:t Petersburg från Helsingfors statistika årsbok.

Innehåll

 • Areal och folktäthet
 • Folkmängd
 • Befolkning efter ålder och kön
 • Folkmängdens förändringar
 • Förväntat antal levnadsår (återstående medellivslängd)
 • Födda, döda, äktenskap och skillsmässor
 • Bostadshushåll
 • Bostadsstruktur efter hustyp
 • Färdigställda bostäder
 • Förvärvsarbetande befolkning
 • Arbetsplatser efter näingsgren
 • Arbetslösa
 • Antal bäddplatser vid sjukhusen
 • Barnens dagvård, kommunala och privata daghem
 • Biografer och museer
 • Teatrar och bibliotek
 • Turism
 • Flygtrafik

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Helsingin kaupunginkanslia
Administratörens e-post
 1. kaupunkitieto@hel.fi
Administratörens webbplats https://www.hel.fi/kaupunkitieto
Länkar till mer information
 1. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/18_01_02_tilastollinen_vuosikirja2017.pdf
 2. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/19_01_07_tilastollinen_vuosikirja2018.pdf
 3. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_01_09_tilastollinen_vuosikirja2019.pdf
 4. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_12_31_tilastollinen_vuosikirja_2020.pdf
 5. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/21_12_22_Tilastollinen_vuosikirja_2021.pdf
 6. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/22_12_19_Helsingin_tilastollinen_vuosikirja_2022.pdf
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 30.01.2024
Visa ändringslogg
Skapad på 22.01.2016