Helsingfors: Näringsverksamheten


Statistik om näringsverksamheten från Helsingfors statistika årsbok.

Innehåll

 • Arbetstillfällen (personer som förvärvsarbetar i Helsingfors) efter näringsgren
 • Arbetstillfällen (personer som förvärvsarbetar i Helsingfors) efter näringsgren distriktsvis
 • Arbetstillfällen efter näringsgren
 • Antal företag samt deras anställda och omsättning näringsgrensvis i Helsingfors
 • Anhängiggjorda konkurser näringsgrensvis
 • Påbörjade byggen
 • Byggnadsbeståndet och färdigställda byggnader stordistriktsvis
 • Färdigställda byggnaders våningsyta enligt bruksändamål

Dataresurser (4)

Mer information

Fält Värde
Nyckelord
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
 1. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/18_01_02_tilastollinen_vuosikirja2017.pdf
 2. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/19_01_07_tilastollinen_vuosikirja2018.pdf
 3. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_01_09_tilastollinen_vuosikirja2019.pdf
 4. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_12_31_tilastollinen_vuosikirja_2020.pdf
Typ av datamängd Open data
Internationella jämförelser
Status Aktiv
Ansvarig för datamängd Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Den ansvarigas e-post
 1. kaupunkitieto@hel.fi
Den ansvarigas webbplats http://www.hel.fi/kaupunkitieto
comments powered by Disqus