Helsingfors: Energi- och vattenförsörjning

Statistik om energi- och vattenförsörjning från Helsingfors statistika årsbok.

Innehåll

  • Elanskaffning
  • Elförbrukning efter abonnentgrupp
  • Elförbrukning kommunvis
  • Anskaffning och försäljning av fjärrvärme
  • Pumpning, försäljning och specifikförbrukning av vatten

Dataresurser (4)

Mer information

Den ansvarigas e-post
  1. kaupunkitieto@hel.fi
Den ansvarigas webbplats http://www.hel.fi/kaupunkitieto
Länkar till mer information
  1. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/18_01_02_tilastollinen_vuosikirja2017.pdf
  2. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/19_01_07_tilastollinen_vuosikirja2018.pdf
  3. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_01_09_tilastollinen_vuosikirja2019.pdf
  4. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_12_31_tilastollinen_vuosikirja_2020.pdf
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Last modified 06.04.2021
Visa ändringslogg
Created on 22.01.2016

Give feedback

comments powered by Disqus