Helsingfors: Energi- och vattenförsörjning

Statistik om energi- och vattenförsörjning från Helsingfors statistika årsbok.

Innehåll

 • Elanskaffning
 • Elförbrukning efter abonnentgrupp
 • Elförbrukning kommunvis
 • Anskaffning och försäljning av fjärrvärme
 • Pumpning, försäljning och specifikförbrukning av vatten

Dataresurser

Mer information

Collection Öppna data
Ansvarig Helsingin kaupunginkanslia
Den ansvarigas e-post
 1. kaupunkitieto@hel.fi
Den ansvarigas webbplats http://www.hel.fi/kaupunkitieto
Länkar till mer information
 1. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/18_01_02_tilastollinen_vuosikirja2017.pdf
 2. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/19_01_07_tilastollinen_vuosikirja2018.pdf
 3. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_01_09_tilastollinen_vuosikirja2019.pdf
 4. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_12_31_tilastollinen_vuosikirja_2020.pdf
 5. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/21_12_22_Tilastollinen_vuosikirja_2021.pdf
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Last modified 13.09.2022
Visa ändringslogg
Created on 22.01.2016

Give feedback

comments powered by Disqus