Helsinki: Energia ja vesihuolto

2017

Av datasmängdens sammandrag

Statistik om energi- och vattenförsörjning från Helsingfors statistika årsbok.

Innehåll

  • Elanskaffning
  • Elförbrukning efter abonnentgrupp
  • Elförbrukning kommunvis
  • Anskaffning och försäljning av fjärrvärme
  • Pumpning, försäljning och specifikförbrukning av vatten

Källa: Helsinki: Energia ja vesihuolto

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format XLS
Filstorlek 68000
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 22 januari 2016
Metadata senast uppdaterad 13 september 2022
Skapad 22 januari 2016
SHA256 -