2017

URL: https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/data/helsinki/tieke/helsingin_kaupungin_tilastollinen_vuosikirja_2017/Koulutus.xls

Av datasmängdens sammandrag

Statistik om utbilding från Helsingfors statistika årsbok.

Innehåll

 • Barn som åtnjöt småbarnspedagogik
 • Familjer som fått barnvårdsstöd
 • Barn som åtnjöt kommunal småbarnspedagogik, enligt bostadsstordistrikt
 • Lekverksamhet
 • Grundskolorna och gymnasiernas
 • Elever vid stadens allmänbildande skolor
 • Elever i grundskolor och gymnasier i Helsingforsregionen
 • Antal elever vid vuxengymnasierna
 • Elever i gymnasier och yrkesutbildning i Helsingfors distriktsvis
 • Yrkesutbildning
 • Studerande i yrkesutbildning efter studieområde i Helsingfors
 • Studerande och examina vid yrkeshögskolorna i huvudstadsregionen
 • Studerande och examina vid universiteten i huvudstadsregionen
 • Antal studerande på olika utbildningsnivåer i Helsingfors
 • Medborgarinstituten
 • Befolkning 15 år och däröver efter utbildningsnivå och ålder
 • Befolkning 15 år och däröver efter utbildningsnivå distriktsvis

Källa: Helsinki: Koulutus

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Senast uppdaterat
Januari 25, 2016
Skapat
Januari 25, 2016
Format
XLS
Licens
CC-BY-4.0
Tidsmässigt mätintervall

Teknisk tilläggsinformation

Namn
2017
Filstorlek
183000
Koordinatsystem
SHA256
-