Helsingfors: Stadens ekonomi och personal


Statistik om stadens ekonomi och personal från Helsingfors statistika årsbok.

Innehåll

 • Resultaträkning för Helsingfors stad
 • Affärsverkens resultaträkningar
 • Bolagens resultaträkningar
 • Koncernfinansieringsanalys för Helsingfors stad (bara i 2018 årsbok)
 • Balansräkning för Helsingfors stad
 • Affärsverkens balansräkningar
 • Bolagens balansräkningar
 • Koncernbalans för Helsingfors stad
 • Finansieringskalkyl
 • Investeringar projekttypsvis
 • Stadens sektorers inkomster och utgifter
 • Specifikation av fastighetskatten
 • Helsingfors stads skatteinkomster, dess driftsekonomis statsandel och årsbidraget
 • Personalutgifter
 • Stadens anställda sektorvis
 • Anslagssysselsatta vid Helsingfors stad sektorvis
 • Stadens personal (bara i 2018 årsbok)
 • Arbetsolycksfall vid staden verk och inrättningar

Dataresurser (4)

Mer information

Fält Värde
Nyckelord
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
 1. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/18_01_02_tilastollinen_vuosikirja2017.pdf
 2. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/19_01_07_tilastollinen_vuosikirja2018.pdf
 3. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_01_09_tilastollinen_vuosikirja2019.pdf
 4. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_12_31_tilastollinen_vuosikirja_2020.pdf
Typ av datamängd Open data
Internationella jämförelser
Status Aktiv
Ansvarig för datamängd Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Den ansvarigas e-post
 1. kaupunkitieto@hel.fi
Den ansvarigas webbplats http://www.hel.fi/kaupunkitieto
comments powered by Disqus