Helsingfors: Stadens ekonomi och personal

Statistik om stadens ekonomi och personal från Helsingfors statistika årsbok.

Innehåll

 • Resultaträkning för Helsingfors stad
 • Affärsverkens resultaträkningar
 • Bolagens resultaträkningar
 • Koncernfinansieringsanalys för Helsingfors stad (bara i 2018 årsbok)
 • Balansräkning för Helsingfors stad
 • Affärsverkens balansräkningar
 • Bolagens balansräkningar
 • Koncernbalans för Helsingfors stad
 • Finansieringskalkyl
 • Investeringar projekttypsvis
 • Stadens sektorers inkomster och utgifter
 • Specifikation av fastighetskatten
 • Helsingfors stads skatteinkomster, dess driftsekonomis statsandel och årsbidraget
 • Personalutgifter
 • Stadens anställda sektorvis
 • Anslagssysselsatta vid Helsingfors stad sektorvis
 • Stadens personal (bara i 2018 årsbok)
 • Arbetsolycksfall vid staden verk och inrättningar

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Helsingin kaupunginkanslia
Administratörens e-post
 1. kaupunkitieto@hel.fi
Administratörens webbplats https://www.hel.fi/kaupunkitieto
Länkar till mer information
 1. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/18_01_02_tilastollinen_vuosikirja2017.pdf
 2. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/19_01_07_tilastollinen_vuosikirja2018.pdf
 3. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_01_09_tilastollinen_vuosikirja2019.pdf
 4. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_12_31_tilastollinen_vuosikirja_2020.pdf
 5. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/21_12_22_Tilastollinen_vuosikirja_2021.pdf
 6. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/22_12_19_Helsingin_tilastollinen_vuosikirja_2022.pdf
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 28.02.2023
Visa ändringslogg
Skapad på 22.01.2016