Helsingfors: Rättsväsen och almänn säkerhet

Statistik om rättsväsen och allmän säkerhet från Helsingfors statistika årsbok.

Innehåll

 • Brott som kommit till polisens kännedom i Helsingfors polisdistrikt
 • Utredning av brott som kommit till polisens kännedom i Helsingfors polisdistrikt
 • Vissa brott som kommit till polisens kännedom
 • Förseelseböter, straffanspråksböter samt fällande domar i första rättsinstans
 • Vid tingsrätten avgjorda ärenden
 • Hyresärenden avgjorda vid Helsingfors tingsrätt
 • Antal omhändertaganden av berusade
 • Räddningsverkets verksamhet

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Helsingin kaupunginkanslia
Administratörens e-post
 1. kaupunkitieto@hel.fi
Administratörens webbplats https://www.hel.fi/kaupunkitieto
Länkar till mer information
 1. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/18_01_02_tilastollinen_vuosikirja2017.pdf
 2. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/19_01_07_tilastollinen_vuosikirja2018.pdf
 3. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_01_09_tilastollinen_vuosikirja2019.pdf
 4. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_12_31_tilastollinen_vuosikirja_2020.pdf
 5. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/21_12_22_Tilastollinen_vuosikirja_2021.pdf
 6. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/22_12_19_Helsingin_tilastollinen_vuosikirja_2022.pdf
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 28.02.2023
Visa ändringslogg
Skapad på 22.01.2016