Helsingfors: Nordiska storstäder

Statistik om nordiska storstäder från Helsingfors statistika årsbok.

Innehåll

 • Areal och folktäthet
 • Folkmängd samt folkmängdsprognos
 • Befolkning efter ålder
 • Folkmängdens förändringar
 • Folkmängd efter kön och civilstånd
 • Döda efter ålder
 • Befolkningens (25–64-åringar) utbildning enligt antal skolningsår
 • Utländska medborgare
 • Arbetsplatser efter näringsgren (NI 2008)
 • Förvärvsarbetsfrekvensen (20–64-åringar)
 • Sysselsatt arbetskraft efter ålder
 • Arbetslösa arbetssökande efter ålder (årsmedeltal)
 • Bostadsstruktur efter hustyp och lägenhetstyp
 • Färdigställda bostäder efter lägenhetstyp
 • Flygtrafik
 • Kommunala val

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Helsingin kaupunginkanslia
Administratörens e-post
 1. kaupunkitieto@hel.fi
Administratörens webbplats https://stat.hel.fi/pxweb/fi/Nordstat/
Länkar till mer information
 1. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/18_01_02_tilastollinen_vuosikirja2017.pdf
 2. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/19_01_07_tilastollinen_vuosikirja2018.pdf
 3. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_01_09_tilastollinen_vuosikirja2019.pdf
 4. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_12_31_tilastollinen_vuosikirja_2020.pdf
 5. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/21_12_22_Tilastollinen_vuosikirja_2021.pdf
 6. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/22_12_19_Helsingin_tilastollinen_vuosikirja_2022.pdf
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 09.05.2024
Visa ändringslogg
Skapad på 22.01.2016