Helsingfors: Nordiska storstäder


Statistik om nordiska storstäder från Helsingfors statistika årsbok.

Innehåll

 • Areal och folktäthet
 • Folkmängd samt folkmängdsprognos
 • Befolkning efter ålder
 • Folkmängdens förändringar
 • Folkmängd efter kön och civilstånd
 • Döda efter ålder
 • Befolkningens (25–64-åringar) utbildning enligt antal skolningsår
 • Utländska medborgare
 • Arbetsplatser efter näringsgren (NI 2008)
 • Förvärvsarbetsfrekvensen (20–64-åringar)
 • Sysselsatt arbetskraft efter ålder
 • Arbetslösa arbetssökande efter ålder (årsmedeltal)
 • Bostadsstruktur efter hustyp och lägenhetstyp
 • Färdigställda bostäder efter lägenhetstyp
 • Flygtrafik
 • Kommunala val

Dataresurser (4)

Mer information

Fält Värde
Nyckelord
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
 1. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/18_01_02_tilastollinen_vuosikirja2017.pdf
 2. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/19_01_07_tilastollinen_vuosikirja2018.pdf
 3. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_01_09_tilastollinen_vuosikirja2019.pdf
 4. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_12_31_tilastollinen_vuosikirja_2020.pdf
Typ av datamängd Open data
Internationella jämförelser
Status Aktiv
Ansvarig för datamängd Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Den ansvarigas e-post kaupunkitieto@hel.fi
Den ansvarigas webbplats http://www.nordstat.org
comments powered by Disqus