Helsinki: Pohjoismaiset suurkaupungit

2022

Av datasmängdens sammandrag

Statistik om nordiska storstäder från Helsingfors statistika årsbok.

Innehåll

 • Areal och folktäthet
 • Folkmängd samt folkmängdsprognos
 • Befolkning efter ålder
 • Folkmängdens förändringar
 • Folkmängd efter kön och civilstånd
 • Döda efter ålder
 • Befolkningens (25–64-åringar) utbildning enligt antal skolningsår
 • Utländska medborgare
 • Arbetsplatser efter näringsgren (NI 2008)
 • Förvärvsarbetsfrekvensen (20–64-åringar)
 • Sysselsatt arbetskraft efter ålder
 • Arbetslösa arbetssökande efter ålder (årsmedeltal)
 • Bostadsstruktur efter hustyp och lägenhetstyp
 • Färdigställda bostäder efter lägenhetstyp
 • Flygtrafik
 • Kommunala val

Källa: Helsinki: Pohjoismaiset suurkaupungit

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format XLS
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 27 februari 2023
Metadata senast uppdaterad 9 maj 2024
Skapad 27 februari 2023
SHA256 -