Helsinki Region Infoshare -palvelun käyttöä koskevan kyselyn vastaukset

Aineisto sisältää vastaukset pääkaupunkiseudun kaupunkien avoimen datan palvelun eli Helsinki Region Infosharen (HRI) käyttöä koskevaan kyselyyn, joka oli kohdennettu Helsingin kaupungin työntekijöille. Kysely toteutettiin ajalla 20.4.-12.5.2023 verkkokyselynä. Kyselyä jaettiin kaupungin intrassa ja esihenkilöille sähköpostitse. Kyselyyn toivottiin vastauksia erityisesti esihenkilöiltä. Vastaaminen tapahtui anonyymisti.

Kyselyyn tuli 198 vastausta. Vastaajista 86 % oli esihenkilöitä, 10 % asiantuntijoita ja 4 % muussa roolissa työskenteleviä.

Vastaavanlainen kysely on tarkoitus toteuttaa myös Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien työntekijöille vuosien 2023-2024 aikana. Kysely on suunniteltu toistettavan jatkossa noin parin vuoden välein.

Kyselyn vastaukset huomioidaan HRI-palvelun jatkokehittämisessä.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Helsingin kaupunginkanslia
Administratörens e-post
  1. hri@hel.fi
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 19.06.2023
Visa ändringslogg
Skapad på 08.06.2023