Helsingfors: Social välfärd

Statistik om Social välfärd från Helsingfors statistika årsbok.

Innehåll

 • Barnskydd
 • Familjerådgivningsbyrå
 • Hemservice för barnfamiljer
 • Underhåll och vårdnad av barn
 • FPA-förmåner till barnfamiljer
 • Handikappservice och ekonomiskt stöd samt färdtjänst enligt socialvårdslagen
 • Specialomsorger om utvecklingsstörda
 • Handikappförmåner
 • Missbrukarvården
 • Utkomststöd
 • Utkomststöd distriktvis
 • Hushåll med allmänt bostadsbidrag
 • Mottagare av bostadsbidrag för pensionstagare
 • Allmänt och pensionstagares bostadsbidrag: Helsingfors och hela landet
 • Stödd boendeservices
 • Stöd för närståendevård
 • Verksamheten vid service- och rekreationscentralerna för äldre samt dagverksamheten
 • Institutionsvård och boendeservice för äldre
 • Pensionstagare i Helsingfors
 • Pensionstagare: Helsingforsregionen, Tammerfors, Åbo, Uleåborg och hela landet

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Helsingin kaupunginkanslia
Administratörens e-post
 1. kaupunkitieto@hel.fi
Administratörens webbplats https://www.hel.fi/kaupunkitieto
Länkar till mer information
 1. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/18_01_02_tilastollinen_vuosikirja2017.pdf
 2. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/19_01_07_tilastollinen_vuosikirja2018.pdf
 3. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_01_09_tilastollinen_vuosikirja2019.pdf
 4. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_12_31_tilastollinen_vuosikirja_2020.pdf
 5. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/21_12_22_Tilastollinen_vuosikirja_2021.pdf
 6. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/22_12_19_Helsingin_tilastollinen_vuosikirja_2022.pdf
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 28.02.2023
Visa ändringslogg
Skapad på 25.01.2016