Helsingfors: Arbetskraften


Statistik om arbetskraften från Helsingfors statistika årsbok.

Innehåll

 • Arbetskraften och personer utanför arbetskraften distriktsvis
 • Arbetskraften efter näringsgren och ålder
 • Arbetskraften efter utbildningsnivå
 • Andelen sysselsatta i olika åldersgrupper efter kön och ålder
 • Arbetslöshetsgrad enligt kön
 • Arbetskraften och befolkning utanför arbetskraften i huvudstadsregionen
 • Arbetskraften och befolkning utanför arbetskraften i Helsingforsregionen och i hela landet
 • Arbetslösa arbetssökande
 • Inpendlare till Helsingfors enligt boningsort
 • Pendling till och från Helsingfors
 • Arbetskonflikter

Dataresurser (4)

Mer information

Fält Värde
Nyckelord
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
 1. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/18_01_02_tilastollinen_vuosikirja2017.pdf
 2. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/19_01_07_tilastollinen_vuosikirja2018.pdf
 3. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_01_09_tilastollinen_vuosikirja2019.pdf
 4. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_12_31_tilastollinen_vuosikirja_2020.pdf
Typ av datamängd Open data
Internationella jämförelser
Status Aktiv
Ansvarig för datamängd Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Den ansvarigas e-post kaupunkitieto@hel.fi
Den ansvarigas webbplats http://www.hel.fi/kaupunkitieto
comments powered by Disqus