Helsingfors: Befolkning

Statistik om befolkning från Helsingfors statistika årsbok.

Innehåll

 • Helsingfors befolkning
 • Helsingfors befolkning efter ålder och kön
 • Befolkning samt befolkningsprognos efter distrikt och delområde
 • Befolkning efter ålder, distrikt och delområde
 • Befolkning efter modersmål
 • Befolkning enligt modersmål och ålder
 • Befolkning efter medborgarskap
 • Personer som fått finländsk medborgarskap enligt modersmål
 • Personer som fått finländskt medborgarskap enligt tidigare medborgarskap
 • Befolkning enligt religionssamfund
 • Befolkning enligt födelseort och ålder
 • Befolkning efter ålder
 • Befolkning i Helsingforsregionens kommuner
 • Bostadshushåll efter antal personer
 • Familjer enligt familjetyp och barnens ålder
 • Helsingfors folkmängd och befolkningsförändringar
 • Befolkningens förändringar distriktsvis
 • Ingångna äktenskap samt skilsmässor
 • Åldersdifferentierade fruktsamhetstal
 • Födda
 • Döda
 • Levande födda och döda
 • Döda efter ålder och kön
 • Förväntat antal levnadsår (återstående medellivslängd)
 • Flyttningsrörelsen
 • In- och utflyttade efter ålder och kön
 • Flyttningsrörelsen efter flyttningsområde
 • Flyttningsrörelsen inom landet efter landskap
 • Flyttningsrörelsen mellan Helsingfors och övriga kommuner i Helsingforsregionen
 • Flyttningsrörelsen mellan Huvudstadregionen, övriga Helsingforsregionen och Helsingforsregionen
 • Flyttningsrörelsen mellan Helsingfors, Tammerfors, Åbo och Uleåborg
 • Flyttningsrörelsen mellan Helsingfors och övriga kommuner i Helsingforsregionen
 • 16 år fyllda som flyttat inom landet efter utbildningsnivå

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Helsingin kaupunginkanslia
Administratörens e-post
 1. kaupunkitieto@hel.fi
Administratörens webbplats https://www.hel.fi/kaupunkitieto
Länkar till mer information
 1. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/18_01_02_tilastollinen_vuosikirja2017.pdf
 2. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/19_01_07_tilastollinen_vuosikirja2018.pdf
 3. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_01_09_tilastollinen_vuosikirja2019.pdf
 4. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_12_31_tilastollinen_vuosikirja_2020.pdf
 5. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/21_12_22_Tilastollinen_vuosikirja_2021.pdf
 6. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/22_12_19_Helsingin_tilastollinen_vuosikirja_2022.pdf
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 28.02.2023
Visa ändringslogg
Skapad på 25.01.2016