Helsingfors: Befolkning


Statistik om befolkning från Helsingfors statistika årsbok.

Innehåll

 • Helsingfors befolkning
 • Helsingfors befolkning efter ålder och kön
 • Befolkning samt befolkningsprognos efter distrikt och delområde
 • Befolkning efter ålder, distrikt och delområde
 • Befolkning efter modersmål
 • Befolkning enligt modersmål och ålder
 • Befolkning efter medborgarskap
 • Personer som fått finländsk medborgarskap enligt modersmål
 • Personer som fått finländskt medborgarskap enligt tidigare medborgarskap
 • Befolkning enligt religionssamfund
 • Befolkning enligt födelseort och ålder
 • Befolkning efter ålder
 • Befolkning i Helsingforsregionens kommuner
 • Bostadshushåll efter antal personer
 • Familjer enligt familjetyp och barnens ålder
 • Helsingfors folkmängd och befolkningsförändringar
 • Befolkningens förändringar distriktsvis
 • Ingångna äktenskap samt skilsmässor
 • Åldersdifferentierade fruktsamhetstal
 • Födda
 • Döda
 • Levande födda och döda
 • Döda efter ålder och kön
 • Förväntat antal levnadsår (återstående medellivslängd)
 • Flyttningsrörelsen
 • In- och utflyttade efter ålder och kön
 • Flyttningsrörelsen efter flyttningsområde
 • Flyttningsrörelsen inom landet efter landskap
 • Flyttningsrörelsen mellan Helsingfors och övriga kommuner i Helsingforsregionen
 • Flyttningsrörelsen mellan Huvudstadregionen, övriga Helsingforsregionen och Helsingforsregionen
 • Flyttningsrörelsen mellan Helsingfors, Tammerfors, Åbo och Uleåborg
 • Flyttningsrörelsen mellan Helsingfors och övriga kommuner i Helsingforsregionen
 • 16 år fyllda som flyttat inom landet efter utbildningsnivå

Dataresurser (3)

Mer information

Fält Värde
Nyckelord
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
 1. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/18_01_02_tilastollinen_vuosikirja2017.pdf
 2. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/19_01_07_tilastollinen_vuosikirja2018.pdf
 3. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_01_09_tilastollinen_vuosikirja2019.pdf
Typ av datamängd Open data
Internationella jämförelser
Status Aktiv
Ansvarig för datamängd Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Den ansvarigas e-post kaupunkitieto@hel.fi
Den ansvarigas webbplats http://www.hel.fi/kaupunkitieto
comments powered by Disqus