Hirvivaroitus (Tierekisterin tietolaji 303)


Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon.

Todetaan maastossa hirvistä varoittavien merkkien rajaamat tieosuudet tai hirviaidan olemassaolo.

Dataresurser (1)

Mer information

Fält Värde
Keywords
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
  Typ av datamängd Open data
  Internationella jämförelser
  Ansvarig för datamängd Väylävirasto
  Den ansvarigas e-post paikkatieto@vayla.fi
  Den ansvarigas webbplats
  comments powered by Disqus