Helsingin Seudun Liikenteen (HSL) kaupunkipyöräasemat


Helsingin ja Espoon kaupunkipyöräasemat vuonna 2020.

Aineiston ominaisuustiedot sekä esikatselu HSL:n sivuilla.

Dataresurser (5)

Mer information

Fält Värde
Keywords
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
  1. https://public-transport-hslhrt.opendata.arcgis.com/datasets/helsingin-ja-espoon-kaupunkipy%C3%B6r%C3%A4asemat
Typ av datamängd Open data
Internationella jämförelser
Ansvarig för datamängd Helsingin seudun liikenne HSL
Den ansvarigas e-post paikkatieto@hsl.fi
Den ansvarigas webbplats https://public-transport-hslhrt.opendata.arcgis.com/

Applikationer (1)

comments powered by Disqus