Helsingin seudun liikenteen (HSL) liityntäpysäköintipaikat

Pyöräliityntäpysäköinti (2021)

Helsingin seudun pyöräliityntäpysäköintipaikat HSL:n liityntäpysäköinnin informaatiojärjestelmästä (LIIPI) poimittuna läpileikkausaineistona.

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format okänd
Koordinatsystem ETRS-GK25
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 28 mars 2019
Metadata senast uppdaterad 30 maj 2024
Skapad 28 mars 2019
SHA256 -