HSY:n vesihuollon toiminta-alue

Andra områden för vattenförsörjning (tab)

Av datasmängdens sammandrag

Inom sitt verksamhetsområde tillhandahåller HRM distribution och avloppsrening av hushållsvatten i enlighet med behoven för samhällsutveckling. Inom verksamhetsområdet måste fastigheten ansluta sig till HRM:s vattenförsörjningsnätet. Uppgifterna innehåller varje kommuns handlingsområde, vilket är giltigt för rättslig kraft i enlighet med kommunens beslut. Områden kan komma från olika år på grund av olika scheman i godkännandeprocessen. Preliminära expansionsområden är icke-bindande.

Förutom HRM tillhandahålls vattenförsörjningstjänster inom HRM:s medlemskommunernas territorium av vattenkooperativ och andra vattenförvaltningsanläggningar. Verksamhetsområdena för dessa andra leverantörer av vattenförsörjningstjänster anges i filen ”Andra områden för vattenförjsörning”. Uppgifterna innehåller också information om driften av hushållsvatten ensam (inkluderar endast hushållsvatten, inte dränering).

Källa: HSY:n vesihuollon toiminta-alue

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format TAB
Koordinatsystem ETRS-GK25
Tidsmässig täckning -
Senaste uppdatering 26 mars 2021
Skapad 26 mars 2021
SHA256 -