HSY:n vesihuollon toiminnan perustiedot

Excel fil

Av datasmängdens sammandrag

Uppgifterna omfattar de grundläggande uppgifterna om vattenförsörjningsanläggningens verksamhet och nyckeltalen från dem, vilka årligen lämnas in till Vattenverksföreningens (VVY) informationssystem.

Materialet innehåller information som rör vatten- och avloppsrening, nätverk, kundservice och energiförbrukning från och med 2010 (då HRM grundades).

Källa: HSY:n vesihuollon toiminnan perustiedot

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format XLSX
Filstorlek 49500
Tidsmässig täckning 01.01.2010 -
Data senast uppdaterad 24 april 2015
Metadata senast uppdaterad 13 september 2022
Skapad 24 april 2015
SHA256 -