Hyvinkään WMS-palvelu

Hyvinkään WMS-palvelu on WMS-rajapintapalvelu, jonka kautta on saatavilla seuraavat karttatasot: Opaskartta, Ilmakuva 2014, Ilmakuva 2009 Kantakartta, Ajantasa-asemakaava, Aluejakoja (Asemakaavoitettualue, Kaupunginosat, Kuntaraja, Kantakartan saatavuusalue, Postinumeroalueet, Tilastoaluejaot, Äänestysalueet), Kulttuuriympäristön hoitosuunnitelma 2000 ja 2013, Rakennuskieltoalueet, Suunnittelutarvealueet, Kaukolämpöverkko, Maakaasuverkko, Vesihuollon toimintasuunnitelma 2012, Palvelu ja matkailukohteet, Kiinteistötiedot, Rakennustiedot, Luokitellut katualueet, Tilastotietoja alueittain, Vapaat tontit, Maakunnallisesti merkittävät lintualueet 2010, Moreenimuodostumat, Tuuli- ja rantakerrostumat, Meluselvitys 2003 ja 2012, Maalämpökaivojen rakentamista rajoittavat alueet, Pohjavesialueet, Arvokkaat kallioalueet, Luonnon muistomerkit, Luonnonsuojelualueet, Luonnonsuojeluohjelmat, Paikallisesti merkittävät luontokohteet, Natura 2000 alueet, Perinnemaisemat, Taajaan rakennetut alueet, Ranta-alueet.

Palvelu perustuu Hyvinkään kaupungin tuottamiin aineistoihin sekä osin muiden toimijoiden aineistoihin. Aineistoja hallinnoi Hyvinkään kaupungin paikkatietopalvelut.

Palvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

Aineistot eivät ole INSPIREn tietotuotemäärittelyn mukaisia.

Resurser (1)

Tilläggsinformation

Field Value
Tags
Collection type Interoperability tools
International benchmarks
Förvaltare Hyvinkään kaupunki
Maintainer email Hyvinkään kaupunki
Maintainer website
Ägare
Geographical coverage
Links to additional information
  Källa
  Skapare Hyvinkään kaupunki
  Author email Hyvinkään kaupunki
  Update frequency
  Giltig från
  Giltig till
  comments powered by Disqus