Öppna data om luftfartyg, version 2.2

URL: http://trafiopendata.97.fi/opendata/Ilma-alusrekisteri_V_2_2.zip

Öppna data om luftfartyg, version 2.2 innehåller registrerings- och godkännandedata samt tekniska data om alla luftfartyg som finns i Traficoms transportregister (Finska luftfartygsregistret).

Materialet omfattar 1 477 rader. - Materialets datum 31.12.2020 - Tidpunkt för publicering 3.2.2021 - Filformat: ZIP-förpackad CSV-fil - Filens storlek: 134 KB (förpackad 126 KB) - Materialet är licensierat av Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell. http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.sv

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Senast uppdaterat
Februari 19, 2021
Skapat
Februari 19, 2021
Format
XLSX
Licens
Creative Commons Nimeä 4.0

Teknisk tilläggsinformation

Namn
Öppna data om luftfartyg, version 2.2
Filstorlek
126
Datastatus
Koordinatsystem
SHA256
-