Öppna data om luftfartyg, version 2.1

URL: http://trafiopendata.97.fi/opendata/Ilma-alusrekisteri_V2.1.zip

Öppna data om luftfartyg, version 2.1 innehåller registrerings- och godkännandedata samt tekniska data om alla luftfartyg som finns i Traficoms transportregister (Finska luftfartygsregistret).

Materialet omfattar 1 488 rader. - Materialets datum 1.7.2019 - Tidpunkt för publicering 28.11.2019 - Filformat: ZIP-förpackad CSV-fil - Filens storlek: 134 KB (förpackad 127 KB) - Materialet är licensierat av Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell. http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.sv

Ytterligare information

Senast uppdaterat
november 28, 2019
Skapat
november 28, 2019
Format
XLSX
Licens
Creative Commons Nimeä 4.0

Teknisk tilläggsinformation

Namn
Öppna data om luftfartyg, version 2.1
Datastatus
Koordinatsystem
SHA256
-