Ilman radioaktiivisuusvalvonta

https://opendata.fmi.fi/wfs?request=GetFeature&storedquery_id=GetDataSetById&datasetid=1000931

Av datasmängdens sammandrag

Aineisto sisältää ulkoilman radioaktiivisten aineiden mitatut pitoisuudet Suomen valvonta-asemilla kerätyistä näytteistä. Oletuksena kaikki Suomen valvonta-asemat on valittu ja mittaustuloksia etsitään 720 tunnin ajalta kyselyhetkestä taaksepäin.

Källa: Ilman radioaktiivisuusvalvonta

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format okänd
Tidsmässig täckning -
Senaste uppdatering 16 mars 2021
Skapad 16 mars 2021
SHA256 -