https://opendata.fmi.fi/wfs?request=GetFeature&storedquery_id=GetDataSetById&datasetid=1000931

URL: https://opendata.fmi.fi/wfs?request=GetFeature&storedquery_id=GetDataSetById&datasetid=1000931

Av datasmängdens sammandrag

Aineisto sisältää ulkoilman radioaktiivisten aineiden mitatut pitoisuudet Suomen valvonta-asemilla kerätyistä näytteistä. Oletuksena kaikki Suomen valvonta-asemat on valittu ja mittaustuloksia etsitään 720 tunnin ajalta kyselyhetkestä taaksepäin.

Källa: Ilman radioaktiivisuusvalvonta

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Senast uppdaterat
Mars 16, 2021
Skapat
Mars 16, 2021
Format
okänd
Licens
Andra

Teknisk tilläggsinformation

Namn
https://opendata.fmi.fi/wfs?request=GetFeature&storedquery_id=GetDataSetById&datasetid=1000931
SHA256
-