INSPIRE dataset: Railway Station Node

https://avoinapi.vaylapilvi.fi/inspirepalvelu/tn-ra/wfs?request=getcapabilities

Av datasmängdens sammandrag

A railway node which represents the location of a railway station along the railway network.

Källa: INSPIRE dataset: Railway Station Node

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format WFS
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 13 november 2023
Metadata senast uppdaterad 13 november 2023
Skapad 13 november 2023
SHA256 -