INSPIRE dataset: Runway Centreline Point


An operationally significant position on the center line of a runway direction.

Dataresurser (2)

Mer information

Fält Värde
Nyckelord
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
  Typ av datamängd Open data
  Internationella jämförelser
  Status Aktiv
  Ansvarig för datamängd Väylävirasto
  Den ansvarigas e-post
  1. paikkatieto@vayla.fi
  Den ansvarigas webbplats
  comments powered by Disqus