ISO 15836:2009 Dublin Core Metadata Element Set

ISO 15836:2009 Dublin Core Metadata Element Set 1.0.0

Av datasmängdens sammandrag

Dublin Core -formaatilla voidaan kuvailla periaatteessa mitä tahansa periaatteessa millä tarkkuustasolla tahansa. Standardi on hyvin joustava ja paikallisesti laajennettavissa toisin kuin kirjastojen MARC. Julkishallinnossa Dublin Corella on merkittävä rooli asiakirjojen ja esimerkiksi yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opinnäytteiden kuvailuformaattina. Sitä voidaan myös soveltaa monenlaisissa paikallisissa hankkeissa itse kehitettyjen metadataratkaisujen asemesta. (31.08.2011)

Källa: ISO 15836:2009 Dublin Core Metadata Element Set

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format okänd
Tidsmässig täckning 01.01.2017 - 31.12.2017
Data senast uppdaterad 14 juli 2014
Metadata senast uppdaterad 14 juli 2014
Skapad 14 juli 2014
SHA256 -