ISO 19156:2011 Observations and measurements

This standard specifies an XML implementation for the OGC and ISO Observations and Measurements (O&M) conceptual model, including a schema for Sampling Features. ( 06.03.2013 )

Dataresurser

Mer information

Kollektion Beskrivningar och instruktioner för interoperabilitetsverktyg
Administratör Valtiovarainministeriö
Administratörens e-post
  1. missing maintainer email
Senast redigerat 15.01.2018
Visa ändringslogg
Skapad på 14.07.2014