Kasvinsuojeluaineet

pesticideavoindata_fi.json

Av datasmängdens sammandrag

Uppgifter om växtskyddsmedel som godkänts i Finland. Uppgifterna har hämtats från KemiDigi-systemet. Du kan läsa samma information på www.kemidigi.fi. I detta informationsmaterial finns dessutom uppgifter om godkända användningsändamål för varje växtskyddsmedel: odlingsgrödor, bekämpningens föremål och användningsställen. Användningsuppgifterna kan inte läsas som sådana på www.kemidigi.fi. Kontrollera alltid den detaljerade bruksanvisningen på försäljningsomslaget.

Uppgifterna är till exempel avsedda för användning av applikationer för planering av odling och även för andra tillämpningar där det behövs aktuell information om växtskyddsmedel i strukturell form. I uppgifterna används kodsystem för kemikalier som publicerats som ett separat material. Uppgifterna uppdateras varje natt klockan 01.00.

Säkerhets- och kemikalieverket är inte ansvarigt för förluster, rättegångar, yrkanden, käromål, krav, kostnader eller skador, oavsett vad de är eller hur de än uppkommer, till följd av en direkt eller indirekt koppling till öppna data eller användningen av öppna data som har offentliggjorts av Säkerhets- och kemikalieverket.

Källa: Kasvinsuojeluaineet

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format JSON
Filstorlek 2
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 20 juli 2024
Metadata senast uppdaterad 20 juli 2024
Skapad 1 oktober 2021
SHA256 -