Kasviplanktonrajapinta

Kasviplanktonrajapinta sisältää yleisöilmoituksia leväkukinnoista sekä ilmoitusten yhteydessä toimitetuista levänäytteistä mikroskopoimalla tehtyjä ns. valtalajihavaintoja.

Lisäksi rajapinnan kautta on saatavissa velvoitetarkkailujen ja vesiviranomaisten valtakunnallisten seurantojen kvantitatiivisissa kasviplanktontutkimuksissa käytettävien kasviplanktontaksonien nimet ja kokoluokat historiatietoineen. Näiden kvantitatiivisten tutkimusten tulokset ovat saatavissa SYKEn Avoin tieto -palvelun kasviplanktontietojärjestelmästä.

Tarkempi kuvaus kasviplanktontietojärjestelmästä löytyy metatietopalvelusta

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Suomen ympäristökeskus (Syke)
Administratörens e-post
  1. paivi.korhonen@syke.fi
Länkar till mer information
  1. http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Avoimet_rajapinnat
Senast redigerat 22.02.2021
Visa ändringslogg
Skapad på 22.02.2016