Fjärrvärme i huvudstadsregionen

Materialet innehåller uppgifter om fjärrvärmeutsläppen i huvudstadsregionen enligt sektor (hushåll, tjänster och offentlig sektor, industri) under åren 1990 och 2000–2022.

På egna flikar finns information om fjärrvärmeförbrukningen i huvudstadsregionen enligt sektor samt om de energikällor som använts för produktion per stad. Utsläppen har fastställts på basen av fjärrvärmeförbrukningens glidande medelvärden under fem år.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
Administratörens e-post
  1. avoindata@hsy.fi
Administratörens webbplats http://www.hsy.fi/avoindata
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 17.10.2023
Visa ändringslogg
Skapad på 23.04.2015