Kauniaisten kaupungin tulot ja menot

Kauniaisten kaupungin tulot ja menot tilinpäätöksen mukaisesti sekä talousarviot vuodesta 2012 alkaen.

Kauniaisten kaupungilla ei ole liikelaitoksia eikä kirjanpidossa eriytettyjä taseyksikköjä.

Tarkasteltaessa tietoja on hyvä huomioida kaupungissa vuonna 2013 tehty organisaatiomuutos, jossa varhaiskasvatuksen tulosalue siirrettiin sosiaali- ja terveystoimesta sivistystoimeen. Virallinen tilinpäätös vuodelta 2012 on laadittu siten, että varhaiskasvatus raportoitiin osana sosiaali- ja terveystointa.

Muuta huomioitavaa on ruoka- ja puhdistuspalvelun sijoittuminen kaupungin yleishallintoon sekä yhdyskuntatoimen alla oleva kaupungin kiinteistöyksikkö, joka huolehtii kaupungin tilojen sisäisestä vuokrauksesta ja ylläpidosta.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Kauniaisten kaupungin yleishallinto
Administratörens e-post
  1. kirjaamo@kauniainen.fi
Administratörens webbplats https://www.kauniainen.fi/kaupunki_ja_paatoksenteko/tietoa_kaupungista/avoin_data
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 29.05.2024
Visa ändringslogg
Skapad på 02.09.2013