Modellresultat för klimatet i staden av termisk komfort och svåra trafikförhållanden i huvudstadsregionen

I URCLIM-projektet studerades bebyggelsens inverkan på klimatförhållanden under perioden 1980-2009 samt under perioderna 2020-2049 och 240-2069. Här presenteras modellberäkningar för medeltemperatur och värmestress under sommarmånaderna juni. juli, augusti, samt väglag och fotgängarhalka under vinterperioden.

Medeltemperaturen under juni, juli, augusti:

 • den beräknade temperaturen 2 meter ovan marken

Universellt termiskt klimatindex (UTCI):

 • Upplevd termisk komfort i timmar av måttlig eller svår värmestress)
 • Beräknad med hjälp av SURFEX-modellen med hjälp av universellt termiskt klimatindex UTCI
 • UTCI = Universal Thermal Climate Index
 • Beskriver upplevelsen av termiskt komfort.
 • UTCI beräknas utgående från temperatur, luftfuktighet, vind och solstrålning.
 • UTCI bygger på en komplicerad modell för människokroppens värmebalans.
 • I SURFEX tillämpas en något förenklad variant av UTCI-modellen

Vintertrafik:

 • Timmar av svåra vinterförhållanden för vägtrafik och fotgängare enligt RoadSurf-modellen under perioderna 1980-2009, 2020-2049 och 2040-2069

En mer detaljerad beskrivning av material.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
Administratörens e-post
 1. avoindata@hsy.fi
Administratörens webbplats https://www.hsy.fi/avoindata
Länkar till mer information
 1. http://urclim.prod.lamp.cnrs.fr/
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 17.03.2023
Visa ändringslogg
Skapad på 14.01.2022