Keski-Pohjanmaan maakuntakaavayhdistelmä yhtenäisessä tietomallissa

https://kartta.paikkatietoikkuna.fi/?zoomLevel=3&coord=351560.1139850601_7060606.074988589&mapLayers=801+100+default,2818+100+&uuid=90246d84-3958-fd8c-cb2c-2510cccca1d3&noSavedState=true&showIntro=false

Av datasmängdens sammandrag

Maakuntakaava on kartalla esitetty suunnitelma alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteista sekä maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisista alueista.

Keski-Pohjanmaan maakuntakaavayhdistelmä käsittää Keski-Pohjanmaan voimassa olevat vaihemaakuntakaavat: Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan 1. vaihekaava (vahvistettu 24.10.2003), Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan 2. vaihekaava (vahvistettu 29.11.2007), Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan 3. vaihekaava (vahvistettu 8.2.2012) ja Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan 4. vaihekaava (mannertuulivoima, maisema ja kulttuuriympäristö, vahvistettu 22.6.2016).

Kaavojen virallinen mittakaava (tulkitsemismittakaava) on 1:200 000. Lisätietoja: kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi

Aineisto on visualisoitu HAME -tietomallin mukaan, joka poikkeaa vahvistettujen maakuntakaavojen visualisoinnista. HAME-visualisointi perustuu HAME-hankkeessa (Harmonisoidut maakuntakaavat e-palveluiksi) kehitettyihin ja yhteisesti sovittuihin maakuntakaavamerkintöihin. Lisätietoa HAME-hankkeesta: http://www.syke.fi/hankkeet/hame

Källa: Keski-Pohjanmaan maakuntakaavayhdistelmä yhtenäisessä tietomallissa

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format okänd
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 23 maj 2024
Metadata senast uppdaterad 23 maj 2024
Skapad 23 maj 2024
SHA256 -