Keskisen Saaristomeren vesialueiden avoimuusmalli 2005

Pisteaineisto kuvaa Saaristomeren vesialueiden avoimuutta hyödyntäen tuulen pyyhkäisymatkaa (engl. fetch). Alkuperäisessä aineistossa on myös viiva-aineistona pyyhkäisymatkat laskettuna kustakin havaintopisteestä useaan suuntaan merelle päin. Aineisto on tuotettu Turun yliopiston maantieteen laitoksen opinnäytetyötä varten. Lisätietoja Pro Gradusta: Helin, J. (2005). Vesialueen syvyyden ja avoimuuden vaikutus veden sameuteen Saaristomerellä.

Aineistossa on laskettu noin 23 x 17 km laajuiselta alueelta Nauvon ja Korppoon pohjoispuolelta säännöllisen 250 x 250 metrin pisteverkon pisteille tuulen pyyhkäisymatka (fetch). Aineisto soveltuu Saaristomeren rantojen avoimuuden tarkasteluun.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Originell datamängd Link to harvested dataset
Administratör Turun yliopisto
Administratörens e-post
  1. etunimi.sukunimi@utu.fi
Senast redigerat 23.05.2024
Visa ändringslogg
Skapad på 01.01.2005