Kiinteistöjen palvelupyyntöjen yhtenäistäminen ja transaktioiden integraatio

Raportti: kiinteistöjen palvelupyyntöjen yhtenäistäminen ja transaktioiden integraatio

Av datasmängdens sammandrag

Pilottihankkeen toteuttajana toimii Lassila & Tikanojan, ServiceFow:n ja CGI:n konsortio. Osapuolet näkevät tässä hankkeessa mahdollisuuden pilotoida konseptia yleisestä työpyyntöjen välitysalustasta joka voisi tuoda tehokkuus- ja kustannussäästöä kiinteistöhuoltoalalle. Pilottihanke on osa laajempaa kokonaisuutta, jossa konsortio kokoaa Kiinteistöhuollon toimialan ekosysteemistä Round Tablen, jonka teemana on ”Kiinteistöalan Huoltopyyntöjen Välittäminen Palveluna”. Round Tablen tarkoitus on validoida hankkeen aikeet ja tulokset laajemmin muiden toimijoiden kanssa. Round Tablen sisältöä on kuvattu tarkemmin erillisessä esityksessä.

Källa: Kiinteistöjen palvelupyyntöjen yhtenäistäminen ja transaktioiden integraatio

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format PDF
Filstorlek 1121960
clean
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 29 november 2019
Metadata senast uppdaterad 29 november 2019
Skapad 29 november 2019
SHA256 c4f8613dfd23842c190a31011b193dd5c8557928089a98e0e9d422ad8b76e715