Kiinteistörekisterikartta (rasteri)

https://sopimus-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/sopimus/service/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Av datasmängdens sammandrag

Kiinteistön sijainti esitetään kiinteistörekisterikartalla. Siinä on kiinteistöjen ja muiden rekisteriyksiköiden rajat ja kiinteistötunnukset. Tuote on avointa aineistoa.

Lisätietoja: http://www.maanmittauslaitos.fi/kiinteistot/asiantuntevalle-kayttajalle/kiinteistotiedot-ja-niiden-hankinta

Källa: Kiinteistörekisterikartta (rasteri)

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format WMS
Koordinatsystem ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 24 januari 2024
Metadata senast uppdaterad 24 januari 2024
Skapad 24 januari 2024
SHA256 -