Kira-digi loppuraportti Building-AI

https://www.avoindata.fi/data/dataset/e022e3f1-0b27-45d2-8d26-1b1f6dc6f8f4/resource/2fe07207-4884-49c8-8840-7e9d71005175/download/sweco_buildingai_kira-digi_loppuraportti_julkinen.pdf

Sweco Building AI

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format PDF
Filstorlek 461266
clean
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 18 december 2018
Metadata senast uppdaterad 18 december 2018
Skapad 18 december 2018
SHA256 5e47fe533ee07db258968345b411b753f9dbedcb9a19a8f8013077365f2069ae