Kokonaisarkkitehtuuriperiaatteet opetus- ja kulttuuriministeriön kohdealueella


Tämä dokumentti sisältää opetus- ja kulttuuriministeriön vastuulla olevalla kohdealueella noudatettavat kokonaisarkkitehtuuriperiaatteet. Opetus- ja kulttuuriministeriö soveltaa periaatteita myös omassa virastotason kokonaisarkkitehtuurissaan.(21.11.2013)

Dataresurser (1)

Mer information

Fält Värde
Nyckelord
Datamängdens synlighet
Utgånget
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
  Typ av datamängd Interoperability tools
  Internationella jämförelser
  Status Aktiv
  Ansvarig för datamängd Leena Granholm
  Den ansvarigas e-post
  1. missing maintainer email
  Den ansvarigas webbplats
  comments powered by Disqus