Kommunekonomins informationstjänst - Excel-inmatningsapplikationen

Med hjälp av Excel-inmatningsapplikationen (blanketten) kan man producera en rapporteringshelhetsspecifik fil för rapportering.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Valtiokonttori
Administratörens e-post
  1. atte.virtanen@valtiokonttori.fi
Administratörens webbplats valtiokonttori.fi
Senast redigerat 08.03.2023
Visa ändringslogg
Skapad på 24.11.2020

Ge feedback

comments powered by Disqus